Neurologer tager afstand fra rapporten med de 20 års forskning i hjernerystelse, som Dansk Center for Hjernerystelse står bag, skriver Sundhedspolitisk Tidsskrift.
Dansk Center for Hjernerystelse fastholder, at al væsentlig forskning om hjernerystelse er med, mens andre fagfolk, bl.a. Dansk Neurologisk Selskab – er uenige i både udvælgelse, evidensgrundlag samt i nogle af de anbefalinger, der peges på i rapporten. De mener, rapporten bruger ”en egen” metode til vurdering af evidens. Dansk Center for Hjernerystelse forstår ikke kritikken. Der er medtaget konsensus-baseret klinisk praksis i rapporten, fordi de er byggesten behandlingen. Det gælder fx energiforvaltning, som dog er uden evidensbaserede studier. Det samme gælder, at hovedpinepiller virker, men alligevel en byggesten i behandlingen af hovedpine.  
Anbefalingerne er lidt diffuse og omfangsrige og derfor svære at arbejde med. Praktiserende læger har brug for noget mere simpelt. Men det har aldrig være hensigten med rapporten, at den kun skal nå ud til praktiserende læger. Den skal også nå ud til ”bl.a. psykologer, fysioterapeuter, osteopater, ergoterapeuter og optometrister”, som bruger rapporterne til opslag.  

https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/sundhedspolitik/8964-fagligt-drama-neurologer-traekker-sig-fra-kaempe-rapport-om-hjernerystelse.html

Desværre står det klart, at Dansk Neurologisk Selskab nu tager afstand fra rapporten. Det undrer dog ikke, for de arbejder tæt sammen med Per Fink, som betragter hjernerystelse som en ”funktionel lidelse”. Det er nok desværre den triste kendsgerning.
Men at kritisere et kæmpe stykke arbejde, som stort set alle andre faggrupper er glade for, virker som en direkte modarbejdelse.
Rapporten er udkommet i marts måned, og men hvorfor offentliggøres der så først kritik nu? Og hvilken betydning får det i praksis? Der er ingen tvivl om, at det ville have gavnet tilblivelsen af en ny vejledning på området, hvis alle læger havde været enige.
At Per Fink og ”funktionelle lidelser” får det sidste ord igen, er virkelig skammeligt. Neurologerne og Per Fink laver i fælleskab det såakaldte GAIN-projekt på Hammel Neurocenter. De har haft positive resultater og ser nu uden tvivl gerne, at al behandling af hjernerystelse sker i deres regi. At det sker ved at obstruere det kæmpemæssige arbejde, som Dansk Center for hjernerystelse har lavet, finder vi ufagligt. Det kan aldrig være i patienternes interesse, at læger vælger uenighed fremfor at søge det bedste!
Dette er en af grundene til, at den kronik, Whiplashforeningen deltog i i Berlingske den 27. marts om afstandtagen til ”funktionelle lidelser”, en nødvendig kritik, som vi må fortsætte med!