I næste nummer af Whiplash Nyt har Whiplashforeningen bedt kiropraktor, lektor og ph.d. Lars Uhrenholt skrive en artikel til vores medlemsblad i forlængelse af den statusartikel om whiplash i Ugeskrift for Læger i maj måned, som Uhrenholt var medforfatter af.

I Whiplash Nyt nævner han bl.a. tre udfordringer på whiplashområdet, nemlig:
1. ”Mangelfuld viden om whiplash, utilstrækkelige undersøgelser og journaloptegnelser samt uhensigtsmæssige vurderinger/konklusioner skaber dårlige forudsætninger for et godt patientforløb”.
2. ”…mangelfulde og utilstrækkelige journaloptegnelser af kliniske observationer og fund efter en trafikulykke”.
3. ”…Manglende lægefaglig vurdering indenfor de første 72 timer efter ulykken”. Han tilføjer: ”Denne grænse kan ikke betragtes som videnskabeligt dokumenteret eller definitiv”.

Vi sætter stor pris på, at Lars Uhrenholt har uddybet statusartiklen fra Ugeskrift for Læger i vores medlemsblad og håber, at begge artikler på sigt kan medvirke til at skabe større bevågenhed blandt fagpersoner, så vi på sigt kan lykkes med at flytte whiplash til et bedre sted.
Du kan læse meget mere om, hvad Lars Uhrenholt mener i Whiplash Nyt, og du kan stadig nå at blive medlem af foreningen, før bladet udkommer.

http://www.whiplashforeningen.dk/indmeld-dig-her/