I Klinisk Retningslinje – Fysitoerapeutisk undersøgelse og behandling efter hjernerystelse står, at nedsat funktion af nakken (cervikal muskuloskeletal funktionsnedsættelse) kan resultere i en række symptomer så som nakkesmerter, hovedpine, svimmelhed og balanceproblemer, der ofte rapporteres af patienter med hjernerystelse. Hyppigheden af nakkeproblemer i forbindelse med hjernerystelse er ikke velundersøgt, der er hypoteser om, at nedsat funktion af nakken kan forekomme, alene pga. den biomekaniske skadesmekanisme. Der er stærk evidens for, at patienter med nakkesmerter kan opleve nedsat bevægelighed, nedsat styrke og utilstrækkelig muskeludholdenhed og kontrol. Der er også evidens for, at svækket sansemotorisk kontrol kan stamme fra svækket nakkerefleksrespons og proprioception, som igen påvirker visuelle (synsmæssige) og vestibulære (høremæssige) systemer og dermed kan være årsag til svimmelhed, synsforstyrrelser og balanceproblemer samt problemer med hoved- og øjenkontrol. Overlap i symptomerne gør det svært at bestemme årsagen.
Der er evidens for, at nakken bør undersøges efter hjernerystelse, men der er begrænset evidens for hvilke specifikke undersøgelsesprocedurer, der bør anvendes.
Hvis patienten er svimmel, bør man undersøge nakken for muskuloskeletal dysfunktion.

Kilde: https://dcfh.dk/wp-content/uploads/2021/05/Fysioterapeutisk-undersoegelse-og-behandling-efter-hjernerystelse-MAJ-2021-FINAL-1.pdf

Når vi ser på rækken af symptomer og problemer efter hjernerystelse med nedsat funktion af nakken, er der igen ingen tvivl om, at whiplash og hjernerystelse i mange tilfælde er to sider af samme sag. Symptomerne er jo nøjagtigt de samme!
I USA anerkendes, at whiplash kan forårsage hjernerystelse. Omkring årtusindeskiftet i Danmark besluttet et par somatisk danske læger fem psykiatere, neuropsykologer og psykologer sig for at fjerne whiplash som årsag til hjernerystelse i Danmark. Det viser sig at have været en meget dårlig beslutning. Meningen dengang var, at man ville tage det op igen senere, men det er aldrig sket. Vi fristes til at kalde det for en fatal fejl.
Nu ser det dog ud til, at fysioterapeuter ser og anerkender sammenhængen med det, de skriver i deres kliniske retningslinjer for hjernerystelse. De kalder det dog for nakkeproblemer, og ikke for whiplash, hvilket der kan være en god taktisk forklaring på. For whiplash er stadig ikke anerkendt, mens hjernerystelse er godt på vej, fordi de har fået Center for Hjernerystelse. Det giver dog ikke mening, at de undsiger whiplash, når sammenhængen er så åbenlys.