Ny forskning fra Dansk Center for Hjernerystelse viser, at 80 % efter en hjernerystelse vender tilbage til arbejdet. Men fem år efter er der 53 % større risiko for ikke at være i ordinært arbejde og 2,5 % større risiko for at være på førtidspension.
Før hjernerystelse havde deltagerne i gennemsnit arbejdet 36,3 timer om ugen, mens de efter hjernerystelsen gennemsnitligt arbejdede 17,6 timer om ugen. De havde det vanskeligt med opgaverne 43 % af tiden. 51 % havde læseproblemer og 46 % havde problemer med at arbejde tilstrækkeligt hurtigt. 43 % havde behov for flere pauser. 38 % oplevede det vanskeligt at skulle overskue flere opgaver. 66 % oplevede at være mindre effektive og 61 % oplevede, at deres dagligdagsaktiviteter var påvirket.
Man har undersøgt ledernes viden om senfølger efter hjernerystelse. 70 % af dem overvurderede medarbejdernes formåen. 3 ud af fire mente, at de selv manglede fornøden viden for at kunne hjælpe en medarbejder tilbage i arbejde.
På baggrund af undersøgelsen har Dansk Center for Hjernerystelse lavet en vejledning til arbejdsgiverne.

https://dcfh.dk/ny-forskning-om-hjernerystelse-og-tilbagevenden-i-arbejde/

Hjernerystelse og whiplash kan være to sider af samme sag. Det ser da også ud til, at, de to sygdomsgrupper har de samme udfordringer med hensyn til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Det er ikke overraskende. Der er dog ikke sat tal på i forhold til whiplash. Endnu. Men forhåbentlig kommer det en skønne dag. Indtil da kunne whiplashskadede formentlig have glæde af, at deres arbejdsgivere får samme vejledning som den, arbejdsgiverne til hjernerystelsesramte fremadrettet får.