Forleden udkom en hvidbog om folkesygdommen hovedpine. Hvidbogen er udgivet af Nationalt Videnscenter for Hovedpine, som er utilfredse med den behandling, der tilbydes hovedpineramte personer i dag. De mener, at informationsniveauet i forhold til både sundhedsprofessionelle, politikere og patienter er for lav, til trods for at en stor del af befolkningen (800.000 voksne), har tilbagevendende hovedpine. Bl.a. er der ringe viden om, at hovedpinemedicin både kan give lindring og føre til forværring og at håndkøbsmedicin alene ofte er underbehandling.
Hovedpine kan være invaliderende og give dårlig livskvalitet, men ”trivialiseres og negligeres”, står der i hvidbogens forord. Hvidbogen kommer med anbefalinger til, hvad man kan gøre ved problemet. Både de faglige selskaber, praktiserende læger og hovedpineforskere samt patientforeninger har bidraget.
https://videnomhovedpine.dk/sites/default/files/paragraph/field_download/NVH_Hvidbog_Hovedpine_er_en_folkesygdom_2024.pdf
90 % med kronisk whiplash har hovedpine viser en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Whiplashforeningen. Hovedpine er ofte et invaliderende symptom ved kronisk whiplash.
En lille spørgeskemaundersøgelse har desuden vist, at mange havde fået stillet hovedpinediagnoser, som slet ikke findes i diagnoseklassifikationssystemerne, som fx PTSD migræne, kronisk kompliceret hovedpine. Problemet er derfor, at mange ikke får den rette diagnose og derfor heller ikke den rette behandling.
Derfor tilslutter Whiplashforeningen sig synspunktet om, at der mangler både viden om oplysning om hovedpine, både hos de sundhedsprofessionelle, politikerne og patienterne. Med en så stor patientgruppe er der meget at hente, hvis man kan gøre noget ved den manglende viden, så flere får den rigtige behandling.
Noget meget tankevækkende er, at rigtig mange faktisk lider af medikamentelt betinget hovedpine, fordi der også er for lidt viden om både præparater, dosis og brugen af præparater.
Så der er lang vej endnu. Selv om hvidbogen kan føre til ændringer, sker det ikke fra den ene dag til den anden.