Svenske forskere har fundet, at årsagen til nakkeproblemer efter whiplashskade skyldes forandrede nakkemuskler.

De har undersøgt 1. virkningen af tre forskellige træningsprogrammer og 2. hvad der sker, når nakkeskadede løfter armene.

Ad 1) De grupper, der fik nakkespecifik træning var mere tilfredse og havde bedre udholdenhed og mindre smerter, end dem, der fik almindelig  træning med aktivitet på recept.

Ad 2) Ultralydundersøgelse musklerne under bevægelse vha. ultralyd hos nakkeskadede, der løfter armene (og får smerter) viste forandringer i samspillet mellem de dybe og overfladiske muskler foran på nakken. Kvinder havde også forandringer i samspillet mellem de to dybeste bageste muskler – modsat mænd. Samtidig deformeredes den bageste muskel langt hurtigere hos whiplashskadede, end i kontrolgruppen. Forskerne arbejder nu videre med nakkespecifik træning og nakkespecifik træning plus adfærdsmedicinske metoder mhp. at styrke udholdenheden i nakkemusklerne.

Resultaterne er lovende. 60 % af alle de whiplashskadede kunne hjælpes med simple øvelser på baggrund af diagnosticering af forandringer i nakkemusklerne vha. ultralyd. Nogle af de whiplashskadede er endda blevet symptomfrie. 30 fysioterapeuter uddannes til at varetage videre behandling og forskning.

Du kan læse mere på http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2%3A1045564/FULLTEXT02.pdf