Et stort ønske fra foreningens side er, at der etableres tværfaglige behandlings-/rehabiliteringscentre med læger fra forskellige specialer og den enkelte skadede i centrum samt med sundhedspersonale med erfaring i whiplash og alternative behandlere som værdifulde sparringspartnere. På centret udredes, behandles og følges de skadede, der naturligvis inddrages i undersøgelses- og behandlingsplaner samt i rehabilitering. Centrene kan være med til hurtigt at generere ny viden og forskning, hvilket vi også ser som en stor fordel.

Vi mener, at alle whiplashskadede bør have et tilbud om tværfaglig vurdering fra start, så så mange som muligt atter får mulighed for at blive arbejdsduelige og livsduelige medborgere efter whiplashskader. Lige nu har Hjernerystelsesforeningen i samarbejde med Hjerneskadeforeningen et lignende projekt kørende.

Ca. 15.000 danskere får hvert år skader som følge af whiplash. 25-40 % har brug for behandling resten af deres liv. 10 % bliver uarbejdsdygtige. Dette faktum bør alene berette til oprettelse af centre på sigt.

Se mere om foreningens ønsker under: http://www.whiplashforeningen.dk/foreningen/vores-oensker-for-fremtiden/