En ny undersøgelse viser, at hver fjerde dansker med hovedpine en eller flere gang om ugen, aldrig har talt med en læge om problemet, skriver Jyllandsposten. Det gælder for over halvdelen af dem, der ”kun” har hovedpine nogle gange om måneden.
En professor, der leder Nationalt Videnscenter for Hovedpine på Rigshospitalet er ærgerlig over det, fordi der faktisk findes en del gode behandlingsmuligheder. I stedet forsøger folk at klare det vha. Treo, paracetamol eller ipren. Det kan blive en ond spiral, fordi brugen af hovedpinepiller kan give endnu mere hovedpine.
Danmarks patientforening for Hovedpineramte mener også, at hovedpine er underdiagnosticeret.
”Mange praktiserende læger ved ikke nok om hovedpine. Der er behov for en opkvalificering”, siger formanden.
Formanden for praktiserende læger mener dog, at læger ved nok om hovedpine.
Kilde: https://jyllands-posten.dk/livsstil/familiesundhed/sundhed/ECE13355470/for-faa-danskere-gaar-til-laegen-med-hovedpine/

Vi har her under nyheder skrevet en del om hovedpine. Er du interesseret, kan du finde det skrevne ved at skrive hovedpine i søgefeltet under Nyheder.
I Whiplashforeningens spørgeskemaundersøgelse angav 90 %, at de havde hovedpine. Hovedpine er dog kun ét symptom af mange, og selv om det kan være slemt, kan det ”drukne” i andre symptomer, når man henvender sig til en læge. Den skadede person kan selv ”glemme” hovedpinen, fordi der kan være andre symptomer, der kræver mere opmærksomhed fra lægen. Det kan dog måske også ”glemmes”, fordi hovedpine er et så almindeligt symptom ved whiplash, at lægen ikke nødvendigvis synes, der er grund til at tage sig af det? Eller at patienten får smertestillende præparater, som også bør kunne tage hovedpinen? Dertil kan siges, at det ikke er sikkert, at det er det eller de rigtige præparater, patienten får. Eller at patienten kan få flere forskellige præparater, som kan give anledning til, at der udvikles hovedpine forårsaget af medicinen – såkaldt medicininduceret hovedpine.
Derfor er det ærgerligt, at ikke alle med invaliderende hovedpine kommer på en hovedpineklinik!