Læs mere

Større fokus på sundhed

Grænserne mellem sundhed og sygdom rykker sig forudsiger forfatter og kostvejleder Anette Harbech Olesen tilbage i 2015 i Madforlivet, og ca. 96 % af den…

Læs mere

Forbedring af Patientklagesystemet

Det skal fremover være mere overskueligt som patient at klage over et behandlingsforløb, så man sikrer både større patientsikkerhed og sikkerhed af fagpersoner, skriver Sundhedspolitisk…

Læs mere

Forebyggende hovedpinebehandling skal kunne gives hos egen læge

 900.000 danskere har migræneanfald, og hver femte mindst hver 2. dag. Derfor mener klinisk lektor ved Dansk Hovedpinecenter på Rigshospitalet, Faisal Amin, at både Injektions-…

Læs mere

Alvorlige symptomer efter et whiplashtraume

I statusartikel om whiplash i Ugeskrift for Læger i 2023 omtales flere steder symptomer. Fx nævnes følgende ikkesmertefulde neurologiske symptomer: Tinnitus, lydoverfølsomhed, synsforstyrrelser, føleforstyrrelser, svimmelhed,…

Læs mere

Nyt smertesyn er på nu på vej

Ifølge Sundhedsstyrelsens ”Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske smerter” fra 2023 vil al smertebehandling i den kroniske fase baseres på det biopsykosociale syn….

Læs mere

Kroniske smerter eller funktionel lidelse?

I Sundhedsstyrelsens nye ”Anbefalinger for tværsektoriel behandling af kroniske smerter” fra 2023 står: ”Komplekse kroniske smerter anvendes om smertetilstande, hvor der udover fysiske problemstillinger også…